Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Notariusz, biuro notarialne wrocław, Kancelaria prawna Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Szanowni Państwo,
Prowadzona przez Patrycję Pasińską-Kassarabę Kancelaria Notarialna we Wrocławiu realizuje wszystkie czynności określone ustawowo jako zakres obowiązków notariusza. Celem strony internetowej Kancelarii jest zapoznanie Państwa ze wstępnymi zagadnieniami z zakresu czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonują w swojej codziennej pracy notariusze. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo również wszelkie informacje dotyczące opłat pobieranych przy dokonywaniu poszczególnych czynności oraz przy przygotowywaniu wymaganych dokumentów. W celu ułatwienia Państwu kontaktu z naszym biurem – zdecydowaliśmy się na zamieszczenie formularza online. Dzięki niemu możliwe jest zgłoszenie zapytania, na które w możliwie jak najkrótszym czasie odpowie notariusz, lub też umówienia wizyty w Kancelarii.

Godziny otwarcia biura: poniedziałek 12.00-19.00 oraz od wtorku do piątku 9.00-16.00.

W dotarciu do naszej siedziby pomoże mapka, którą również znajdziecie Państwo na naszej stronie.

 

Popularne usługi notarialne

Notariusz Wrocław Stare Miasto

Siedziba naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu mieści się w ścisłym centrum miasta, przy ulicy Oławskiej 27-29, w lokalu nr 4, na trzecim piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku i Placu Dominikańskiego. Wrocław jest miastem, na którego obszarze głównie proponujemy nasze usługi, choć czynności notarialne dokonywane są również w innej rejonizacji jeśli zachodzą ku temu szczególne okoliczności. Wokół zabytkowej kamienicy, w której się znajdujemy, dostępnych jest kilka dużych parkingów, a sam obiekt wyposażony jest w windę, stanowiącą spore udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością oraz zmagających się z ograniczeniami ruchowymi. Jesteśmy dostępni dla Państwa od poniedziałku (w godzinach od 12 do 19) do piątku (w godzinach od 9 do 16), jak również poza standardowymi godzinami otwarcia kancelarii, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Jeżeli interesuje Państwa notariusz czynny w sobotę, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

W kancelarii realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Jako osoba zaufania publicznego, powołana do pełnienia funkcji przez Ministra Sprawiedliwości, notariusz zobowiązany jest do przestrzegania prawa, wysokich standardów etyki zawodowej, a także zachowania poufności i tajemnicy zawodowej. Wszystko to od lat gwarantujemy naszym klientom, których interesuje godny zaufania, dobry notariusz we Wrocławiu.

Notariusz Wrocław Rynek

Zapewniamy profesjonalną obsługę, niezależnie od tego, czy zgłoszą się Państwo do nas w celu:

 • zawarcia umów zbycia nieruchomości, np. sprzedaży, darowizny, zamiany
 • zawarcia umów o podział majątku lub o dział spadku czy zniesienie współwłasności
 • sporządzenia umowy dowolnej spółki, w tym także prostej spółki akcyjnej
 • notarialnego poświadczenia podpisu, czy kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
 • sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • czynności związanych z zarządem sukcesyjnym

czy dokonania dowolnej, innej czynności, która zgodnie z aktualnymi przepisami powinna zostać zrealizowana z udziałem notariusza. Działamy na podstawie i w granicach obowiązującego w Polsce prawa, świadcząc kompleksową obsługę oraz kultywując długą tradycję krajowego, a także wrocławskiego notariatu.

notariusz wrocław rynek

Do każdej sprawy, z którą zgłaszają się do nas nasi klienci, podchodzimy w sposób indywidualny, co daje gwarancję merytorycznego, wielowymiarowego wsparcia. Udzielamy szczegółowych informacji, a wszystkie nasze działania są transparentne i znajdują swoje odzwierciedlenie w cenniku usług. Dzięki temu kancelaria notarialna we Wrocławiu prowadzona przez Patrycję Pasińską-Kassarabę zalicza się do czołowych i najchętniej wybieranych przez klientów biur w mieście.

Dobry notariusz Wrocław

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić kompleksową obsługę klientów indywidualnych, spółek, a także przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, fundacji oraz wielu innych podmiotów.

Misja i wartości

Misją kancelarii notarialnej Patrycji Pasińskiej-Kassaraby jest świadczenie wysokiej jakości usług wszystkim osobom zamieszkujących Wrocław oraz okolice. W codziennej pracy przyświecają nam zasady i wartości niezbędne do skutecznego działania oraz pozwalające maksymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów. Szczególną wagę przywiązujemy do etyki zawodowej, która w działalności notariusza zawsze powinna być stawiana na pierwszym miejscu. Otwarcie na indywidualne, zróżnicowane potrzeby oraz chęć niesienia pomocy pozwalają nam skutecznie i kompleksowo odpowiadać na potrzeby zarówno mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, jak i działających tutaj przedsiębiorców.

Indywidualne podejście

Czasem doskonała znajomość prawa i wiedza ekspertów to za mało, by zapewnić odpowiednio wysoką jakość obsługi. Dlatego w naszej kancelarii notarialnej we Wrocławiu, do każdego problemu podchodzimy indywidualnie. Umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby ludzi, zaangażowanie oraz profesjonalizm to wartości, które towarzyszą nam w każdej prowadzonej przez kancelarię sprawie.

Zaufanie

Przestrzeganie tajemnicy notarialnej to nasz obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa. Doskonale wiemy, że klienci, przychodząc do notariusza, oczekują szybkiej, rzetelnej i kompleksowej obsługi. Z drugiej strony, często powierzają nam najważniejsze informacje dotyczące posiadanego majątku, relacji rodzinnych czy biznesowych. Kierując się najwyższymi standardami etyki zawodowej, gwarantujemy zachowanie poufności w każdej ze spraw, z jakimi odwiedzają Państwo nasze biuro.

Bezstronność i bezpieczeństwo

Wszystkie czynności podejmowanie w naszej kancelarii są zgodne z obowiązującym prawem. W codziennej pracy przyświecają nam zasady legalizmu oraz obiektywności, dzięki czemu jesteśmy stanie zapewnić najwyższy poziom obsługi prawnej klientom. Jeśli interesuje Państwa sprawdzony, godny zaufania notariusz Wrocław Stare Miasto - serdecznie zapraszamy do współpracy.

Notariusz Wrocław – zakres usług kancelarii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszukujących dobrego notariusza we Wrocławiu i okolicach, zapewniamy pełen zakres obsługi. Realizujemy wszelkie czynności, do których uprawniony jest notariusz z mocy przepisów obowiązującej ustawy. Pomożemy Państwu w sprawach osobistych oraz zawodowych, służąc wiedzą, wsparciem oraz wieloletnim doświadczeniem pozwalającym szybko uporać się z wszelkimi formalnościami.

notariusz wrocław czynny w sobote

Zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię notarialną we Wrocławiu obejmuje sporządzanie m.in.:

 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
 • poświadczeń, protokołów, w tym także depozytu
 • protestów weksli i czeków;

a także wiele innych, niewymienionych tutaj czynności, wynikających z art. 79 ustawy Prawo o notariacie.

Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę wybranych zagadnień, cieszących się największą popularnością wśród wrocławskich klientów.

Umowa sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu

Jedną z najczęściej świadczonych przez nas usług jest sporządzanie notarialnych umów sprzedaży nieruchomości, zawieranych zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Umowa taka ma charakter nazwany, konsensualny, wzajemny i dwustronnie zobowiązujący. Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez sprzedającego prawa własności nieruchomości na kupującego oraz wydanie tej nieruchomości kupującemu. Nabywca ma z kolei obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz odebrania nieruchomości zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Udzielnie pełnomocnictwa notarialnego

W naszej kancelarii notariusza na Starym Mieście we Wrocławiu zajmujemy się również sporządzaniem pełnomocnictw, czyli oświadczeń woli umożliwiających działanie w imieniu innej osoby lub podmiotu. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone do konkretnej czynności prawnej lub ogółu działań. Stawienie się u notariusza obowiązkowe jest wyłącznie dla osoby chcącej udzielić pełnomocnictwa.

Poświadczenie podpisu – kancelaria notarialna we Wrocławiu

Kolejną z usług świadczonych przez notariusza we Wrocławiu, jest poświadczenie podpisu pod dokumentem. Określone czynności prawne, np. sprzedaż całości lub części udziałów w spółce, czy też zbycie praw majątkowych ROD, wymagają notarialnego poświadczenia podpisu pod umową. Klient wcześniej przygotowuje dokumenty, natomiast samo ich podpisanie następuje w obecności notariusza, który potwierdza autentyczność złożonego podpisu.

Sporządzenie testamentu

Kwestie związane z dziedziczeniem również należą do najczęściej podejmowanych zagadnień w naszej kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza testament będący podstawową do rozporządzania majątkiem spadkodawcy w sytuacji jego śmierci. Dokument ten zawsze określa wolę tylko jednego spadkodawcy i może m.in. zawierać:

 • zapisy, w tym zapis windykacyjny
 • polecenia – obowiązek konkretnych działań lub zaniechania ich podejmowania,
 • wydziedziczenia – wykluczenia konkretnych osób z grona spadkobierców,

Istnieje również możliwość ustanowienia wykonawcy testamentu. Warto dodać, że testament może zostać przez spadkodawcę w dowolnej chwili odwołany lub zmieniony.

Deponowanie pieniędzy oraz dokumentów

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz może również przyjmować depozyty w postaci papierów wartościowych oraz pieniędzy w walucie polskiej bądź zagranicznej. Przechowywane środki mogą zostać wydane osobie wskazanej przy składaniu depozytu lub jej prawnemu następcy.

notariusz wrocław centrum

Zakładanie spółek, umowa powstania spółki

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, przewidzianą przez polskie prawo, jest spółka. Część spółek powstaje na mocy umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami w formie aktu notarialnego, część tej formy nie wymaga, jednak strony mogą zażądać sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Zakres naszych usług obejmuje sporządzenie umów powstania spółki:

 • cywilnej,
 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej
 • prostej spółki akcyjnej
Czytaj więcej

Notariusz czynny w sobotę Wrocław

Pełen zakres działań notarialnych, indywidualne podejście do klientów oraz gwarancja zachowania poufności, to tylko niektóre powody, dla których warto współpracować z naszą kancelarią notarialną. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm i innych podmiotów gospodarczych to gwarancja szybkiego i sprawnego załatwiania spraw.

Czynności związane z poświadczeniem podpisu, stwierdzeniem zgodności kopii z oryginałem czy poświadczeniem daty okazywania dokumentów nie wymagają wcześniejszego przygotowania, jednak istnieje konieczność wcześniejszego uzgadniania terminu. W przypadku z kolei działań takich jak zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości czy sporządzenie testamentu niezbędny jest najpierw do kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia terminu oraz celem poinformowania Stron o niezbędnych do przygotowania dokumentach i informacjach.

Polecamy również skorzystanie ze znajdującego się na naszej stronie elektronicznego formularza kontaktowego, który pozwala na zadanie pytania notariuszowi oraz stanowi podstawowe i najszybsze narzędzie do kontaktu z naszym biurem.

Dobry notariusz blisko Rynku we Wrocławiu

 kancelaria notarialna wrocław

Wychodzimy z założenia, że notariusz, podobnie jak pozostali przedstawiciele zawodów prawniczych, są osobami, które pozostają blisko ludzkich spraw. Zdajemy sobie sprawę, że nasze usługi często towarzyszą bardzo istotnym momentom Państwa osobistego oraz zawodowego życia. Właśnie dlatego, staramy się kompleksowo zadbać o interesy naszych Klientów, tak by wizyta w kancelarii notarialnej nie kojarzyła się ze stresem, ale z możliwością szybkiego i bezproblemowego załatwienia swoich spraw.

Stawiamy na bliskość i łatwą dostępność, dlatego nasza siedziba mieści się w samym sercu Stolicy Dolnego Śląska. Jeśli interesuje Państwa sprawdzony, przyjmujący w centrum miasta notariusz, wrocławski Rynek dzieli od naszej siedziby zaledwie klika kroków.

Jako osoba zaufania publicznego notariusz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania prawa, a na jego poczynaniach spoczywa duża odpowiedzialność. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, łącząc poszanowanie prawa z odpowiednim zabezpieczeniem interesów naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, by usługi, które oferuje nasza kancelaria notarialna we Wrocławiu były dla Państwa źródłem satysfakcji.

Notariusz Wrocław Stare Miasto – dlaczego Kancelaria Patrycji Pasińskiej-Kassaraby?

Jednym z podstawowych zadań, jakie w polskim systemie prawnym pełni notariusz, jest zapewnienie ciągłości współpracy stron na mocy zawieranych umów i składanych oświadczeń woli. Instytucja notariatu pozwala zapobiegać powstawaniu wzajemnych konfliktów oraz wchodzeniu w spory sądowe. Mając świadomość swojej roli, dokładamy wszelkich starań, by prowadzone przez naszą kancelarię działania realizowane były z należytą starannością oraz z poszanowaniem interesów wszystkich stron zaangażowanych w czynności prawne.

Sprawdzony notariusz Wrocław

Stawiamy na indywidualne podejście, wykazując otwartość na potrzeby klientów zamieszkujących Wrocław i okolice. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że doświadczony notariusz dla wielu osób stanowi cenne wsparcie w skomplikowanej materii prawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian w przepisach. Wszystkim Państwu pragniemy zagwarantować elastyczne warunki współpracy, dlatego jesteśmy otwarci na nowoczesne formy kontaktu, takie jak telefon, poczta elektroniczna czy strona www.

Tym, co wyróżnia naszą kancelarię spośród innych zespołów notariuszy na Starym Mieście we Wrocławiu, jest wieloletnie doświadczenie oraz maksymalne skupianie się na potrzebach naszych klientów. Jesteśmy otwarci zarówno na pojedyncze usługi, jak i na długoterminową współpracę z przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi, oczekującymi kompleksowej obsługi i wsparcia w wielu aspektach prowadzonej działalności.

dobry notariusz wrocław

Notariusz Wrocław Rynek – zapraszamy do skorzystania z usług

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia dogodnego terminu wizyty w naszej kancelarii. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące interesujących Państwa zagadnień, dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy oraz sposobu przygotowania. Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia, wskazówki dotyczące dojazdu, a także możliwości umówienia wizyty poza godzinami funkcjonowania kancelarii notarialnej znajdują się w zakładce Kontakt.