Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Notarialne poświadczenie dokumentu, poświadczenie za zgodność z oryginałem Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Notarialne poświadczenie dokumentu Wrocław

I. Informacje o usłudze

Dokonanie poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem umożliwia posługiwanie się dokumentem w kilku różnych miejscach jednocześnie. Każdy egzemplarz poświadczony przez notariusza ma moc dokumentu urzędowego.

II. Wymagane dane:

Do sporządzenia poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem nie jest wymagane przedstawienie jakichkolwiek danych.

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony.

IV. Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę poświadczenia, jednak gdy stron jest bardzo dużo taksa notarialna ustalana jest indywidualnie.