Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Umowa dożywocia, koszty umowy o dozywocie Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Umowa dożywocia Wrocław

I. Informacje o usłudze

Przez umowę dożywocia właściciel nieruchomości przenosi jej własność na inną osobę w zamian za prawo do dożywotniego zamieszkiwania w tej nieruchomości i prawo dożywotniej opieki szeroko rozumianej. Jeśli nowy właściciel nieruchomości uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, dożywotnik zawsze może żądać przed sądem zmiany dożywocia na rentę. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do darowizny dożywocie nie jest zaliczane na schedę spadkową, a co za tym idzie nigdy nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń o zachowek.

II. Wymagane dane:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
 • przedmiot dożywocia,
 • wartość przedmiotu dożywocia,
 • informacja o wydaniu.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • Dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • podstawa nabycia nieruchomości, przy czym jeśli podstawą nabycia jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe
  • darowizna, polecenie darczyńcy po 01.01.2007r.
  • zasiedzenie;
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności po 01.01.2007r.
niezbędne będzie również:
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,

IV. Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego,
3) Opłaty sądowe gdy dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta to kwota 350 zł (150 zł wpis dożywocia, 200zł wpis własności)
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.