Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Przeniesienie praw do ogródka działkowego Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Przeniesienie praw do ogródka działkowego Wrocław

I. Informacje o usłudze

Przeniesienie prawa do ogródka działkowego następuje na podstawie umowy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

II. Wymagane dane:

  • dane stron umowy: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • wzór umowy od zarządcy ogrodów działkowych.

IV. Koszty:

Taksa notarialna za sporządzenie jednego podpisu pod umową wynosi 20 zł netto (24,60 zł brutto).