Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Testament notarialny, testament u notariusza Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Testament notarialny Wrocław

I. Informacje o usłudze

Poprzez sporządzenie testamentu możliwe jest rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. nieruchomości, przedsiębiorstwo, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym), czyli konkretna osoba z mocy samego prawa nabywa konkretny przedmiot. Można również w testamencie zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu. Należy pamiętać, że testament można w każdej chwili odwołać.

II. Wymagane dane:

  • dane osoby sporządzającej testament: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • określenie przedmiotu zapisu (w sytuacji zapisu albo zapisu windykacyjnego), polecenia lub też określenie przyczyn wydziedziczenia.

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport.

IV. Koszty:

1) Taksa notarialna za sporządzenie testamentu zwykłego wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie - 150 zł netto (184,50 zł brutto), testamentu zawierającego zapis windykacyjny - 200 zł netto (246 zł brutto), odwołanie testamentu - 30 zł netto (36,90 zł brutto),
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.