Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Podział spadku u notariusza, dział spadku Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Dział spadku Wrocław

I. Informacje o usłudze

Pierwszym etapem zmierzającym do dokonania działu spadku jest stwierdzenie praw do spadku (poświadczenie dziedziczenia u notariusza lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie). Po dokonaniu tej czynności spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej w częściach ułamkowych. Nie zawsze takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące, dlatego spadkobiercy decydują się na dokonanie działu spadku, czyli ustalenie między sobą faktycznego sposobu podziału rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej. Polega on na tym, że niektórzy spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami określonych rzeczy ze spłatą lub bez spłaty pozostałych. Należy pamiętać jednak, że umowny dział spadku możliwy jest tylko gdy strony wyrażają zgodną wolę co do sposobu podziału.

II. Wymagane dane:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
 • przedmiot działu,
 • wartość przedmiotu działu,
 • informacja o ewentualnych spłatach i dopłatach (sposób płatności)
 • informacja o wydaniu.

III. Wymagane dokumenty wspólne do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na powyżej wskazanej podstawie,

IV. Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy:

1) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, zawierające opis lokalu
2) nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

V. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych przy czym należy pamiętać, że powstaje on tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat w umowie,
3) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem.
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.