Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Notarialne poświadczenie podpisu Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Notarialne poświadczenie podpisu Wrocław

I. Informacje o usłudze

Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnej w takiej właśnie formie (np. sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub w części lub zbycie udziałów w spółce). Należy pamiętać o tym, że dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero w obecności notariusza.

II. Wymagane dane:

Do sporządzenia poświadczenia podpisu nie jest wymagane przedstawienie jakichkolwiek danych.

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.

IV. Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto),
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł netto (24,60 zł brutto) .