O kancelarii notarialnej


Notariusz jest osobą zaufania publicznego, dlatego też głównym zadaniem stojącym przed naszą Kancelarią Notarialną we Wrocławiu jest profesjonalna i rzetelna obsługa zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dbamy o to aby zachowana była bezstronność i dyskrecja. Ubieramy w słowa wolę stron tak, aby z jednej strony wywołany został skutek zamierzony przez nie, a z drugiej, aby skutek ten znajdował się w granicach obowiązującego prawa. Notariusz poucza każdego klienta o wszelkich konsekwencjach dokonanej czynności, tak aby była ona dla niego w pełni zrozumiała. Ponadto porad oraz informacji udzielamy bezpłatnie w celu dokonania przez klienta jak najlepszego i świadomego wyboru.