Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Wykup mieszkania komunalnego | Kancelaria Notarialna Wrocław Krzyki Patrycja Pasińska-Kassaraba

Wykup mieszkania komunalnego Wrocław

I. Informacje o usłudze

Najemca lokalu mieszkalnego może starać się o wykup mieszkania komunalnego, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Wymogiem jest złożenie wniosku do właściwej Gminy. Przed wykupieniem lokalu, zgodnie z protokołem rokowań Najemca uiszcza na rzecz Gminy cenę sprzedaży, która zostaje obniżona o przyznaną przez Gminę bonifikatę.

II. Wymagane dane

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, stan cywilny (informacje o zawarciu umów majątkowych małżeńskich), adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • przedmiot wykupu
 • cena (rynkowa), termin zapłaty i wydania przedmiotu umowy,
 • a także sposób zapłaty.

III. Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 • protokół rokowań z gminą lub miastem (w sprawie bonifikaty),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój),

IV. Koszty

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Cennikiem.
3) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.