Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Wrocław

I. Informacje o usłudze

Dobrowolne poddanie się egzekucji pozwala na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez potrzeby wszczynania sporu sądowego w postępowaniu procesowym. Wystarczy w postępowaniu nieprocesowym złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny aby po jej nadaniu wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi. Postępowanie nieprocesowe jest znacznie krótsze i o wiele mniej kosztowne.

II. Wymagane dane:

 • dane osoby składającej oświadczenie:
 • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,

III. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji.

IV. Koszty:

1) Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie.
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Z NAJMU OKAZJONALNEGO

I. Informacje o usłudze

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel domu lub lokalu mieszkalnego posiadając umowę najmu okazjonalnego może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora. Zawierając zwykłą umowę najmu, naraża się on na sytuację, w której nie tylko nie będzie mógł wyrzucić lokatora, ale również będzie musiał zapewnić lokal socjalny. Ponadto, najem okazjonalny wyłącza obowiązywanie tzw. okresu ochronnego trwającego od 1 listopada do 31 marca każdego roku (w tym czasie wynajmujący nie ma prawnej możliwości uzyskania nakazu eksmisji). Najemca lokalu mieszkalnego, jako strona umowy składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

II. Wymagane dane:

 • dane Najemcy:
  • imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,

III. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • umowa najmu okazjonalnego,
 • oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego) wskazujące adres lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu.

IV. Koszty:

1) Taksa wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym netto powiekszona o podatek VAT w stawce 23%.
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.