Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Depozyt notarialny Wrocław | Kancelaria Notarialna Patrycja Pasińska-Kassaraba

Depozyt notarialny Wrocław

I. Informacje o usłudze

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Przedmiotem depozytu mogą być także wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół.

Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu.

II. Wymagane dane:

  • dane osoby składającej papiery wartościowe, pieniądze lub dokumenty do depozytu:
    • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
    • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
  • wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu,
  • dokument będący przedmiotem depozytu,
  • wskazanie, komu i pod jakimi warunkami depozyt ma być wydany.

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport.

IV. Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu:

1)  Taksa notarialna ustalana jest zawsze indywidualnie,
2) Ilość wypisów aktu notarialnego uzależniona jest od woli stron, zaś taksa notarialna wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

V. Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu:

1)  Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50zł netto (61,50 zł brutto), zaś za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20zł netto (24,60 zł brutto),
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.