Warning: Undefined array key "SCRIPT_URL" in /usr/home/g-works/domains/notariuszpp.pl/public_html/include/seo.php on line 2 Brak zaleceń

Akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław

I. Informacje o usłudze

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale osób zainteresowanych oraz przyjmuje oświadczenia spadkowe, jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone. Aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia - zgodnie z aktualnym stanem prawnym - spadkobiercy nie muszą stawiać się przed notariuszem jednocześnie. Istnieje obecnie możliwość aby sporządzić projekty protokołów dziedziczenia oraz protokoły obejmujące oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem w kancelariach notarialnych w różnych miejscowościach. Na podstawie wskazanych powyżej dokumentów - przy obecności ostatniego/ostatnich ze spadkobierców – notariusz sporządzi docelowy protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia. Należy pamiętać, że zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

II. Wymagane dane:

 • dane spadkodawcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, ostatnie miejsce pobytu, data zgonu
 • dane spadkobierców: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowe.

III. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport stawających,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy lub dowód osobisty spadkodawcy z obciętym rogiem, z którego numer PESEL wynika,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były składane,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (dla pozostającego przy życiu małżonka),
 • odpis skrócony aktu urodzenia spadkobierców lub – jeżeli zmieniono nazwisko przy zawarciu związku małżeńskiego – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • testament/testamenty.

IV. Koszty notarialne są uzależnione od tego czy przy poświadczeniu dziedziczenia będą składane oświadczenia spadkowe, czy dziedziczenie jest ustawowe, czy też testamentowe, a także od wydawanych wypisów, dlatego zawsze najlepiej skontaktować się z kancelarią w celu ich dokładnego wyliczenia. Poniżej wskazane zostały stawki ustawowe w przypadkach najczęściej spotykanych w praktyce.

1) Taksa notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentu obejmuje:
 • akt obejmujący oświadczenie spadkowe, jeśli nie zostało złożone wcześniej lub termin nie upłynął - 50 zł netto (61,50 zł brutto)
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł netto (61,50 zł brutto),
 • protokół dziedziczenia - 100 zł netto (123 zł brutto),
 • akt poświadczenia dziedziczenia - 50 zł netto (61,50 zł brutto)
2) Taksa notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie ustawy obejmuje:
 • akt obejmujący oświadczenie spadkowe, jeśli nie zostało złożone wcześniej lub termin nie upłynął - 50 zł netto (61,50 zł brutto)
 • protokół dziedziczenia - 100 zł netto (123 zł brutto),
 • akt poświadczenia dziedziczenia - 50 zł netto (61,50 zł brutto)
3) Taksa notarialna za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia wynosi 100zł netto (123 zł brutto) oraz protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażenie zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem 50 zł netto (61,50 zł brutto)
4) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.