UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

I. Informacje o usłudze

Pełnomocnictwo stanowi oświadczenie woli, które umożliwia działanie w cudzym imieniu. Przy udzieleniu pełnomocnictwa przed notariuszem obowiązkowa jest obecność tylko osoby, które chce udzielić pełnomocnictwa.

II. Wymagane dane:

  • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa:
    • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
    • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
  • dane osoby, która być ustanowiona pełnomocnikiem: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
  • czynności, do których pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

III. Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa

IV. Koszty:

1) Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności wynosi 30 zł netto (36,90 zł brutto), natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł netto (123 zł brutto),
2) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.